قوانین و مقررات


قوانین خردسال

هزينه اقامت كودكان زير هفت سال رايگان مي باشد. بالای هفت سال یک نفر اضافه محاسبه می شود.


ساعت تحویل اتاق

۱۴:۰۰


ساعت تخلیه اتاق

۱۲:۰۰


اطلاعات مهم دیگر

در صورت درخواست نیم شارژ ورود و یا خروج، هزینه آن بدون تخفیف و از نرخ برد محاسبه می شود.پذیرش خانم تنها با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل قبول است.


اینترنت

رایگان


پارکینگ

رایگان