کد پستی

۷۱۳۴۸-۳۳۵۱۱


شماره تماس ما


ارتباط با بخش های مختلف


اقامتی(رزرواسیون)

( آقای حمیدی )

Booking@parsinternationalhotel.com


امور مالی

( آقای اسکندری )

Financial@parsinternationalhotel.com


مدیریت

( آقای جعفری )

Management@parsinternationalhotel.com


تشریفات و رستوران ها


واحد انفورماتیک

( آقای ذکاوت )

IT@parsinternationalhotel.com

همچنین شما میتوانید از طریق فرم زیر پیشنهادها و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع (الزامی)

پیام شما (الزامی)